Anmälan till årsmötet 2022

Tidpunkt: Kl 18.00 torsdagen den 28 april 2022


Formalia inför årsmötet 2022
Anmälan sker senast 7 dagar före årsmötet


Eventuella årsmötesfrågor behöver vara styrelsen tillhanda 2 dagar före årsmötet
Inkomna frågor hanteras därefter inom respektive årsmötespunkt

Röstlängden upprättas genom anmälan och närvaro på årsmötet
Justering av protokoll utförs av två årsmötes deltagande medlemmar

Röstning under årsmötet hanteras enligt följande:
Ja röst anses bifalla röstning utan "handuppräkning"
Nej röstning markeras genom "handuppräkning".
Rösträkning sker av sekreteraren och vidareförmedlas årsmötesordförande.

Om du vill nå styrelsen slå en signal eller e-posta
Ordförande: Tapio Helminen, 0708-121222
Vice ordförande: Pasi Syrjänen, 072-0407145
Kassör: Björn Wintler, 070-9211941
Sekreterare: Erika Hallkvist, 0763-16 59 92
Ledamot: Håkan Ortsäter, 070-3952914
Ledamot: Sten Nordlander 0705-21 09 85
Ledamot: Leif Martinsson, 070-6372028
captcha
Reload

Om du inte fått en bekräftelse inom ett dygn?

Skicka ett SMS till mobilen 0708-121222
Kontakta ordförande Tapio Helminen

© 2019 Copyright