Information om Ostlänken
   Villaägarna Nyköping Oxelösund delstog med yttrande och samråd under 2021.
   Ostlänken som samrådsremiss gällde stambanan delsträckan Sillekrog - Sjösa.
   Resecentrum, höghastighetståg eller snabbtåg inkl. boende och arbetspendling.
   Titta gärna på filmen om bibanan mellan Skavsta-Stavsjö.
   Trafikverket: Underlag och dokumentation