Information om Ostlänken 2022
   Villaägarna Nyköping Oxelösund delstog med yttrande och samråd.
   Ostlänken som samrådsremiss gällde stambanan delsträckan Sillekrog -
   Sjösa gick i mål den 10 december 2021.

   Därefte stambanan delsträckan Sillekrog - Sjösa under 2022.
   Resecentrum, höghastighetståg eller snabbtåg inkl. boende och arbetspendling.
   Titta gärna på filmen om bibanan mellan Skavsta-Stavsjö.
   Trafikverket: Underlag och dokumentation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nyköpings resecentrum
  Nyköpings resecentrum blir ett modernt resecentrum med ökad kapacitet
  för framtidens tågtrafik. Här blir det enkelt att byta mellan tåg, buss,
  cykel och bil för att du ska kunna resa tryggt och smidigt.
  Byggstart är planerad till 2023.
  Trafikverket: Underlag och dokumentation