Nyköping Bostadsförsörjningsstrategier 800p 2021

   Bostadsförsörjningsstrategi Nyköping

  VI FÖRORDAR MAXIMAL FLEXIBILITET
   Villaägarna Nyköping Oxelösund föreslår Nyköpings Kommun att tänka mycket brett och
   flexibelt angående kommande bostadsförsörjning. Det blåser helt nya och annorlunda beteende
   mönster när vi lyssnar på mäklare och senaste erfarenheter.
   Vi har också studerat hemsidan "Nyköping 2040" med översiktsplaner.
   Man ser många nya underlag och spännande synpunkter.

   Trender från Stockholm
   Storstaden kontra småstaden sker i snabb förändring
   Förr hette det att två busslaster flyttade till Stockholm. Idag är det ännu fler som flyttar
   därifrån till andra delar av landet. Under de tre första kvartalen 2020 valde 32.858 människor
   att flytta till Storstockholm, medan 37.149 valde att lämna huvudstaden, enligt SCB:s statistik.
   Det gör att nettoutflyttningen blev 4.291 personer.
   Mer än dubbelt så många jämfört med motsvarande period från 2019.
   Som en tidigare "Stockholmare" har Nyköping en välkänd marknadsföring på tunnelbanan.
   Kan man tro att Nyköping attraherar som ett av de hetaste alternativ med en och halv timmes radie från Stockholm?

   Kort summering av synpunkter
  Villaägarna Nyköping Oxelösund

   Vi tackar för möjligheten att delge våra synpunkter inför kommande bostadsförsörjningsstrategier.
   Som intresseförening representerar vi 30% av villaboende inom Nyköpings Kommun.
   Villaägarna är ca 2.300 hushåll inom Nyköping, ca 700 hushåll inom Oxelösund.
   Våra medlemmar är boende inom orterna Nyköping, Tystberga, Enstaberg, Stigtomta, Vrena,
   Bettna, Nävekvarn, Jönåker, Ålbergs, Stavsjö och Oxelösund.

   Medlemmarnas åldersstruktur; ca 19% är 0-45 år,
   ca 39% är 46-65år och hela 42% är 65 och äldre.
   Prognosen blir att många av våra äldre 65+ åringar kommer att
   förändra sin boendeformen kanske inom närmaste åren. Sk. flyttkedjor uppstår då och
   erbjuder fina villaobjekt till nya intressenter. Det finns också undantag en fd. "partikelfysiker"
   och Nyköpingsbo är redan idag 100+ och bor fortfarande i det egna huset.
   Från tidigare undersökningar med våra seniorer finns en önskelista på "100m2. enplansvilla" som mest optimala boendeform.
   Men äldre hushåll kan ha olika behov förstås, en del önskar flytta till nya gemenskaper av typen "Boviera".
   Och andra är intresserade av en Brf eller en hyreslägenhet i närheten av Centrum och butik.
   Medans yngre hushåll kan tänkas flytta från storstad till mindre städer och pendla till och från jobbet.
   Dessa "nybyggare" kan vara intresserade att "friköpa" tomten och bygga själva eller
   anlita byggherrar för att förverkliga sina husdrömmar från storstad.
Nyköping Bostadsförsörjningsstrategier sum 800p 2021
          Fördjupning: Nyköping som PDF nerladdning och bostadsförsörjning Länsstyrelsen